Miadora 10k White Gold 1 2/5ct TDW Black Diamond Bridal Ring Set (I1-I2)

Miadora 10k White Gold 1 2/5ct TDW Black Diamond Bridal Ring Set (I1-I2)